Previous  Gallery  Next
Photo 51
Thomas McGuane, McLeod, Montana, 1989